Текст в новия правилник нарушава правата на децата във Фонда за лечениеТекст в новия правилник на Фонда за лечение на деца поставя децата в неравностойно положение. За това алармира Пенка Георгиева от пациентски организации „Заедно с теб,“ която от тази седмица е член на обществения съвет на фонда, предаде redmedia.bg.

Въпросната разпоредба позволява две становища за лечение на болни деца, изготвени от независими експерти, да бъдат заменени от заключение на консултативен орган към дадена болница.

Според пациентски организации „Заедно с теб“ тази хипотеза на практика заменя две независими становища с едно единствено заключение, което е в ущърб на децата, кандидатстващи за лечение.

По този начин, според юристи, се нарушават три изисквания, залегнали в работата на фонда. Те са за лечението на болни деца да има повече от едно мнение, мнението да е предоставено от експерти, а експертите от своя страна да бъдат независими.

Междувременно в социалните мрежи Красимира Обретенова, майка на 14-годишно дете с увреждания и председател на сдружението на родители с деца с увреждания „Св. Мина“ в Добрич, разказа покъртителна случка за посещение на родител при консултант за получаване на допълнително становище:

Как се нарича ситуация, в която „консултант“ на фонда разписва отказ за лечение по определен метод, заявявайки, че методът е неефективен, но препоръчвайки себе си за операция по „друг“ метод- конвенционален? В допълнение как се нарича ситуацията, в която майката води детето си на консулт при консултанта, плащайки 100 лева за което, за да моли консултанта да напише положително становище за неконвенционалния метод на лечение в чужбина? Да, за далавера и корупция във фонда на Пилософ говорим …“, категорична е Красимира Обретенова.

От пациентски организации „Заедно с теб“ настояват за спешни промени в правилника на Фонда за лечение на деца и по-конкретно – на въпросния чл. 33, ал. 6 от него, за да се ограничат вариантите за корупция.

За целта са се консултирали и с адвокат Екатерина Станчева, председател на сдружение „Етика в медицината“, която подкрепя твърдението. Ето и правното тълкувания на спорния текст в правилника на Фонда:

„В издадения от министъра на здравеопазването нормативен акт Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ е разписана една норма, която предвижда незаконосъобразна алтернатива. С нея се нарушава духът и замисълът на идеята за безпристрастност и независимост при даването на експертни становища. Става въпрос за ал. 6 на чл. 33 от Правилника“.

Според Станчева, са нарушени следните три фундаментални изисквания:

Да има повече от едно мнение.

Повече от един експерт да предостави мнение

Експертите, даващи мнение, да бъдат независими, както един от друг, така и от лицата, ангажирани в процедурата. Припомняме, че не случайно тези експерти са наречени външни експерти.

Новият текст изцяло подменя гореизброените три изисквания – двете мнения се заменят от едно, липсва независимостта липсва, защото отделните членове на Консултативния орган обединяват едно решение, взето с колективна работа, заявяват юристи.

Източник:https://news.bg/health/tekst-v-noviya-pravilnik-narushava-pravata-na-detsata-vav-fonda-za-lechenie.html