Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, август 12, 2022
Вие сте тук: Home » Новини » Ограничава се лечението на деца в чужбина с пари на фонда
  • Последвайте ни:!

Ограничава се лечението на деца в чужбина с пари на фонда 

Ограничава се лечението на деца в чужбина с пари на фондаДо това ще доведат промените в правилника на институцията

Концентрацията на власт и пари в едни и същи ръце води до корупция. В здравеопазването освен до корупция, води и до смърт – и това отдавна сме го доказали емпирично, няма нужда да проверяваме твърдението.

На пресконференция миналия четвъртък зам. здравният министър Ваньо Шарков и директорът на Център “Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД) проф. Владимир Пилософ разказаха на медиите колко много ще се улесни достъпът на деца до лечение след влизането в сила на промените в правилника на ЦФЛД. На журналистите беше раздадена презентация с основните промени.

От изложеното в презентацията и описаното в слайдовете става ясно, че:

– сроковете за одобрение се скъсяват;
– част от децата ще минават по напълно облекчена процедура;
– заседанията на Обществения съвет (ОС) вече няма да се провалят, тъй като ще има резервни членове.

В края на деня на сайта на Министерството на здравеопазването беше публикуван и пълният текст на промените.

Те обаче отговарят частично на първоначалното впечатление.

А на места съвсем откровено му противоречат:

1. Твърдението, описано в мотивите към проекта, че с промените се предвижда възможност за финансиране на превод, транспорт и престой за детето и един придружител е манипулативно. Тези разходи се финансират и в момента. Разликата е, че с промените се предлага това подпомагане да се извършва по регламента на Наредбата за служебните командировки. Това на практика ще има следният ефект: ще ограничи подпомагането в случаите, в които разходите за транспорт и/или престой надвишават определените в наредбата; ще постави родителите в пряка зависимост от директора на фонда, тъй като текстът предвижда той да определя реда и условията за подпомагане при всеки конкретен случай.

2. Контролните прегледи в чужбина вече ще стават само при доказана медицинска необходимост, удостоверена от лечебното заведение, осъществило лечението. Това означава, че за да замине на контролен преглед след онкологично лечение например, детето трябва да се сдобие: с документ от болницата, осъществила лечението, че това е необходимо; с документ от някоя от нововъведените структури (ще ги обсъдим по-долу), че контролният преглед не може да се извърши в България. Това създава условия за възпрепятстване на заминаването на децата по формални причини.

3. Въвежда се ново ограничение – министерството предлага фондът да спре да финансира методи, които не се покриват от здравно-осигурителните системи на съответните държави. На първо четене се сещам за децата с ДЦП, които се оперират по метода “Улзибат” от руски екип в клиника в сръбския град Чуприя, и които ще отпаднат от подпомагане при това условие. Ще има и други обаче. Срещу това
МЗ поставя икономия от няколко хиляди лева, долу-горе на средната стойност на едно медицинско изделие…

4. Фондът вече няма да финансира представителни разходи на специалистите, които идват в България, за да лекуват български деца и да предадат своя опит. Според доклада за отчет за 2015 г., през миналата година у нас са гостували общо 7 (седем) чужди специалисти, които са консултирали и лекували 63 деца. Каква ще е икономията от техните вечери – сметката можете да си я направите сами.

5. Въвежда се изискване за “директор, който е магистър по медицина с призната медицинска специалност”. В същото време функциите му са по-скоро мениджърски. Стои въпросът на какво нормативно основание към министрите на здравеопазването директорите на НЗОК, РЗОК, лечебни заведения или частни здравни фондове няма изискване за медицинско образование, а към ЦФЛД има. В дванадесетгодишната си история фондът функционираше безпроблемно само и единствено в периода, в който беше управляван от експерт, който не е лекар.

6. Освен че концентрира власт в ръцете на директора, новият правилник оставя ограничен брой външни експерти – тоест концентрира власт и в техните ръце. Според промените, становище ще могат да дават само националните консултанти и председателите на научните дружества по съответните медицински специалности или посочени от тях експерти. Фондът беше създаден през 2004 г., но до 2010 г. на практика само предизвикваше шум в системата. Тогава правилникът му беше променен, НПО и медии влязоха в реална надзорна функция чрез представителите си в ОС и институцията заработи. Една от промените, които завъртяха колелото, беше отнемането на монопола на националните консултанти в даването на становища. Това беше и продължава да е жизненоважно по ред причини. На първо място, всеки монопол създава условия за злоупотреба с положение. Под една или друга форма. Може би никой няма да си позволи директно
да изнудва родители за положително становище, но рискът, че становищата ще обслужват интерес, различен от този на детето, остава. Защото даващият становището знае, че е бетониран по правилник.

7. На второ място – нововъведенията в българската медицина не идват през националните консултанти. Идват най-често през по-млади и все още ентусиазирани лекари, които искрено искат да се развиват и да помагат. Мога да дам примери – една лекарка в Плевен, която е единственият тесен специалист по рядкото кожно заболяване Булозна епидермолиза; един неврохирург, който въведе някои методи за хирургично лечение на резистентна епилепсия; един ортопед, който единствен познава метод, по който бяха лекувани десетки деца с ДЦП. Късогледо и арогантно е твърдението, че националните консултанти “знаят най-добре”, то най-малкото не важи във всички случаи.

8. Че сроковете са съкратени – съкратени са. Според новия правилник при кандидатстване децата ще трябва да имат медицинска документация на не повече от два месеца. Поради спецификите на нашата здравна система обаче, ще има семейства, чиито медицински документи просто не могат да бъдат набавени в този срок. Всички други институции (МЗ, НЗОК), работят с 6-месечния срок на давност на документацията. И това не е случайно.

9. Предложените промени – въпреки шумно анонсираното скъсяване на сроковете, процедурата от подаване на заявлението до разглеждане от Обществен съвет остава с фиксиран максимален срок 45 дни.

10. Децата, насочени от ЛКК или онкокомитет, ще се разглеждат на Обществен съвет, без да се търси становище от външен експерт. От една страна, това улеснява пътя на онкологично болните деца навън, поне на пръв поглед. От друга – отваря широко вратата за осъществяване на ненужни медицински процедури с поставяне на импланти за хиляди левове, тъй като и предложението, и одобрението на даденото лечение ще идват от лекари от една и съща болница. Вие чували ли сте за дете с 15 операции на крайниците, което продължава да е неподвижно? Аз съм. И тези случаи ще зачестят.

11. Предвижда се в бъдеще децата, които ще се лекуват в европейски болници, и за тях ще се плаща “на държавните цени” (с формуляр S2) в съответната страна, вече да се насочват към НЗОК и МЗ, след като бъдат одобрени от фонда. Все още обаче не са договорени нито процедурата, по която ще става това, нито сроковете, в които МЗ и НЗОК ще са длъжни да откликнат. В момента никой закон, наредба или правилник не ги задължава да се съобразяват с решенията на фонда и родителите зависят изцяло от добрата воля на хората в тези институции. А това отново поражда рискове от корупция, забавяне и натиск.

Седмица след обнародването на тези промени, неправителствени организации реагираха с публикуването на 20 въпроса и анализ на проекта. Зад документа стоят инициативата “Спаси, дари на” и Българският дарителски форум. “На практика проектът утвърждава тенденция, за която отдавна предупреждаваме, че ще доведе до неблагополучия за децата, нуждаещи се от финансово и организационно подпомагане за лечението си – ограничаване на лечението на деца в чужбина със средства на ЦФЛД и увеличаване на финансирането, но само за лекарства и консумативи, при лечение в България”, пише в заключението на писмото им, адресирано до здравния министър д-р Петър Москов и премиера Бойко Борисов.

Надежда Георгиева

Източник:http://www.blitz.bg/article/45382

Добавете коментар