Пилотна терапия на костни метастази при рак на простататаВ УМБАЛ „Александровска” стартира пилотно нов метод за терапия на костни метастази при пациенти с карцином на простатата. Това съобщават от лечебното заведение.

От болницата уточняват, че Radium 223 е пръв по рода си лекарствен продукт за лечение на костни метастази от простатен карцином. Изотопът имал не само симптоматично, но действително терапевтично действие. Той водел до редуциране на броя и обема на костните промени.

Пилотно и успешно препаратът е приложен в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска”. От болницата подчертават, че тя е единствената в страната, която притежава лиценз за извършване на тази дейност.

От болничното заведение обръщат внимание, че лекарственият продукт все още не е включен в Позитивния списък на НЗОК и се заплаща изцяло от пациента.

Radium 223 е първият алфа-емитиращ лекарствен продукт със силен противотуморен ефект. Той действал директно върху костните метастази. По този начин лекарственият продукт водел до удължаване на общата преживяемост, намаляване на болката и подобряване на качеството на живот.

Продуктът има и много добър профил на безопасност, показват данните от проучванията. Благодарение на това той може да се прилага в стационарни условия. Пациентите пък могат да се приберат вкъщи веднага след инжектирането. Няма ограничения и по отношение на контактите с други хора.

Медиците отбелязват, че лекарственият продукт може да предложи нов стандарт за лечение на пациенти с простатен карцином, които са развили костни метастази.

Източник:https://news.bg/health/pilotna-terapiya-na-kostni-metastazi-pri-rak-na-prostatata.html