Ново комплексно томографско изследване правят в „Александровска болница”Уникална възможност за комплексно изследване предоставят в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска”. Изследването съчетава стандартната позитронно-емисионна томография (ПЕТ) с контрастна компютърна томография (KT с контрастно усилване), съобщават от болницата.

Методът усилва качеството на образа и носи пълна и комплексна диагностична информация. Това става благодарение на допълнителните данни, които се получават чрез въвеждането на интравенозния контраст, обяснява началникът на Клиниката по нуклеарна медицина доц. Валерия Хаджийска.

Изследването вече успешно се прилагало при пациенти с определени показания. Екипът на доц. Хаджийска си е поставил за цел до два месеца тази дейност да се въведе за всеки преминал пациент. Това от дълги години било рутинна клинична практика в европейските центрове.

Източник:https://news.bg/health/novo-kompleksno-tomografsko-izsledvane-pravyat-v-aleksandrovska-bolnitsa.html