Нови промени в цените на лекарствата | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, декември 5, 2019
Вие сте тук: Home » Анализи » Нови промени в цените на лекарствата
  • Последвайте ни:!

Нови промени в цените на лекарствата 

Асен ГеоргиевНовата тема по нови промени в цените на лекарствата е много обсъждана но в публикуваните материали според различната поднасяна информация трудно може да се направи извод какви цени ще намалява Министъра или какво друго има предвид да стане . Новите моменти и значението им всъщност са :

  1. Рамковото споразумение с Министерство на здравеопазването за включване в Позитивния списък на лекарства с ново ИНН , касае само тези който се осигуряват от МЗ- ваксини, за лечение на туберкулоза , ХИВ и т.н.. За такива / с ново международно непатентно наименование /, които се заплащат от НЗОК няма такова изискване и тази част не касае непосредствено пациентите , но е по-скоро нещо положително , доколкото е елемент от осигуряване на необходимите обеми лекарства.
  2. За всички лекарства заплащани от МЗ и НЗОК- Приложения 1 , 2 и 3 на ПЛС някои от новите моменти са определени от решението на Върховния административен съд , с което бе обявено за незаконно изискването едно лекарство да се реимбурсира у нас / да се включи в ПЛС /само ако се реимбурсира в поне 5 други държави в ЕС. Същото се изискваше и за новото периодично поддържане на статус на всяко лекарство от Съвета по цени и реимбурсиране.Точно това сега се заменя пък с друго изискване- международното непатентно наименование да е включено във фармако-терапевтичното ръководство и медицинския консенсус за лечение на съответното заболяване . Нещо , което ще има значение само за лекарства , които вече / по скоро-отдавна / са включени в ПЛС, но не се прилагат по медицински причини.
  3. За всички лекарства , включени или включвани в ПЛС и заплащани от МЗ и НЗОК / Приложения 1, 2 и 3/ , идеята е да се официализира статутът на международната база данни на ЕС по референтната лекарствена политика / сравняване на цените / EURIPID Collaboration (Споразумение за съвместна дейност по отношение на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти). Предвидена е обаче и опция за търговеца на едро и ПРУ да опровергае констатацията на Съвета по цени и реимбурсиране за налична по-ниска цена в списъка EURIPID , като представи извадка от официалната страница на съответната държава за отразена по-висока цена .Досегашните решения на Съвета по цени , основани само на тези данни бяха отменяни.
  4. Пак за всички лекарства / тези с единствено ИНН наименование на 6 а останалите на 12 месеца / съществуващото изискване да се декларират и служебно да се привеждат цените им към най-ниската цена в ЕС , вече е доведено до вманиачаване.Казвам го не защото е забавно , а защото увеличава дисбаланса между ниски цени и присъствие на пазара на лекарства .Каква е разликата с досега ? :

–   НСЦРЛП прави текущи проверки и контрол по цените на производител, а ПРУ имат задължение да декларират по-ниски цени на производител в референтни държави- описаните в чл. 33 и чл. 8 ал. 1 от Наредбата. От 30 април 2013 до 07 ноември 2014 г. това бяха Румъния , Франция , Естония , Гърция , Словакия , Литва , Португалия , Италия , Финландия , Дания , Словения и Испания. По предложение на Министерството на здравеопазването /тогава служебния кабинет / беше направено изменение , като страните Естония , Финландия и Дания бяха извадени от този списък / доколкото практиката установи, че регистрираните официални цени не бяха на производител, а специални/ и беше добавена Латвия , а общия брой от 12 стана на 10. Така сравнение на цените се правеше само с тези 10 държави по ал. 1 на чл. 8.

– Сегашният текст предвижда че трябва да се прави сравнение при всички възможности по чл. 8

  1. Със страните по ал. 1 – Румъния, Франция, Латвия, Гърция, Словакия, Литва, Португалия, Италия, Словения и Испания.
  2. Със страните по ал. 3 / резервни страни/ – Белгия, Чехия, Полша, Унгария, Дания, Финландия и Естония.Така веднъж отреченото сравнение с последните три страни, отново бе възстановено .
  3. С цените в тези 17 страни на същото лекарство но не в същата окончателна опаковка а тази най-близка до заявената , ако изчислението покаже, че това образува цена на производител , по-ниска от действуващата и съществуващата`. Примерно у нас едно лекарство е включено като 30 х 10мг а в EURIPID се появи цена на опаковка 28 х 20мг за Естония – изчисленията са за напреднали.

– В интерес на истината , намаляването на цените на лекарствата по този начин в много малко случаи касае НЗОК , защото референтна цена не е равно на реимбурсна стойност / освен за лекарствата, които са единствени в група/. НЗОК плаща на цената на най-евтиния генерик и съответно само намаляването на неговата цена и е от значение. Намаляването на цената обаче намалява доплащането от страна на пациента ако му е предписано по-скъпо лекарство и във всички случаи когато заплаща частично /процентно / .Така тези мерки изглеждат добри , но пък в някои случаи определят лекарствата да се доставят на цени по-ниски от тези на производителя, или налични лекарства да се продават на цени по-ниски отколкото са закупени.В някои случаи обявяването на такива цени у нас определят по-ниски цени на същото лекарство в други страни. Резултатът често е изваждане на лекарство от списъка заплащани от НЗОК и липсата му, или включването му в списъка с пределни цени/пациентът го заплаща изцяло /.

– Впрочем по въпроса за референтните цени , през годините до Министерство на здравеопазването многократно бяха правени предложения за образуване на средноаритметични цени у нас на базата на трите най-ниски цени в ЕС на същото лекарство. Така ситуационните и тръжни колебания в отделни държави; временните оздравителни мерки на ЕС и държавната намеса на пазара в Гърция, Испания и Италия ; валутния курс на Румъния и други , да не влияят в такава степен и създават сътресения. Това както и много други предложения обаче беше преценявано единствено като като “корпоративни интереси “ , все едно че те не може да съвпаднат с обществените.

  1. По отношение цените на генеричните лекарства , промените са две. Досега и то само за първото генерично лекарство , включвано в Позитивния лекарствен списък се изискваше цената му да е под 80 % от цената на оригиналното. Сега се предвижда и то за всеки генеричен лекарствен продукт , това да е 70 % от цената. Това на практика намаляване на цени , определя по-ниска реимбурсна стойност и касае главно публичните възложители. За пациентите- това е позитивно само в случаите на частично реимбурсиране / процентното доплащане /, но ще увеличи доплащането при предписване на лекарство за домашно лечение с по-висока от покриваната от НЗОК цена.

Мотивите към проектираните / а те почти винаги се и одобряват от Министерския съвет / изменения в Наредбата , са както винаги само за бланковия “контрол на разходите” и “оптимизиране” на нещо.Кое и за кого е добро или лошо е предоставено на читателите.

15.06.2015                                           Асен Георгиев

Добавете коментар