петък, декември 1, 2023
HomeНовиниОптимизирана бе процедурата за промени в състава на Комисията по прозрачност по...

Оптимизирана бе процедурата за промени в състава на Комисията по прозрачност по ЗЛПХМ

Оптимизирана бе процедурата за промени в състава на Комисията по прозрачност по ЗЛПХМПравителството одобри промени в Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

С цел оптимизиране на работата на комисията и създаване на условия за изграждане на постоянен екип от професионалисти се изменя процедурата за извършване на промени в състава ѝ, заявиха от правителствената информационна служба.

Комисията по прозрачност е органът, пред който се обжалват решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, създаващи регулация по отношение на ценообразуването на лекарствените продукти и преценката относно съответствието им с критериите за включване и изключване от Позитивния лекарствен списък.

Член на комисията ще може да бъде освобождаван с решение на Министерския съвет по негова молба, по искане на предложилия го (съответното държавно ведомство или съсловна организация) или по предложение на министъра на здравеопазването, а при освобождаване на член на комисията МС ще определя друг член по предложение на министъра на здравеопазването.

В резултат от отпадането на досегашните изисквания за мандатност от 4 г. и провеждане на жребий на всеки 2 г. за освобождаване на половината членове ще се оптимизира дейността на комисията и ще се създадат предпоставки за утвърждаване на професионалната компетентност на състава ѝ. По този начин ще се преодолеят затрудненията, свързани необходимостта от извършване на чести персонални промени в комисията.

Източник:http://medicalnews.bg/2016/06/08/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5/

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular