петък, декември 1, 2023
HomeАнализиНОРМАТИВНИТЕ ХОДОВЕ НА МОСКОВ v / s РЕШЕНИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

НОРМАТИВНИТЕ ХОДОВЕ НА МОСКОВ v / s РЕШЕНИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

Асен ГеоргиевНОРМАТИВНИТЕ ХОДОВЕ НА МОСКОВ v / s РЕШЕНИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД заприличват все повече на ситуацията “да видим кой е по” !! Съвсем скоро писахме за иновативните лекарства , едно от ограниченията по които в Наредбата на Министерския съвет / за включването им в позитивния лекарствен списък /беше отменено окончателно от Върховния административен съд. Да не мисли някой обаче , че това е възприето безкритично от енергичния министър на здравеопазването и той ще остави нещата така ??? Знае се , че не е такъв ! Добре де , Съветът по цени и реимбурсиране за да включи такова лекарство в Позитивния лекарствен списък и то да се заплаща от обществения ни фонд , вече не може да иска от заявителя да представи доказателства , че то се заплаща от обществени фондове в поне 5 страни от ЕС.Съдът каза че това е незаконосъобразно и ограничава достъпа до лечение – и това трябва да се спазва , защото съответната алинея е отменена .

– Както се казва , да ама не ! Алинеята може да е отменена но не е никакъв проблем да се измисли нова , която да не е пък съвсем същата! И ето че на сайта на МЗ има вече проект на ново изобретение- двуходова комбинация.Така сега идеята е , когато притежателят на разрешение за употреба иска да договори с НЗОК отстъпка от заявената си цена , той трябва да представи данни , а НЗОК да провери дали това е вярно , че същото лекарство / цитат / “ може да се ползва от пациентите в поне пет държави – членки на Европейския съюз чрез съответните им системи за заплащане с публични средства”. Така де – не да се “заплаща “ както беше , а да “може да се ползва “, и не според Наредбата на Министерския съвет за включване в Позитивния списък а според неговата Наредба 10/2009 г за реда на заплащане на лекарствените продукти.

– Ограничението на пръв поглед изглежда странно – да не позволяват на фармацевтичните фирми да сключат договори за отстъпки , а толкова се говореше за тези отстъпки и даже ги включиха в закон. Разбира се , новото условие “ползване” няма нищо общо с отстъпките, а с нещо друго. Според ЗЗО, НЗОК не заплаща лекарства за които не са договорени отстъпки , а според Наредбата на Министерския съвет такива лекарства не се включват в Позитивния лекарствен списък. И така по новата идея Съветът по цени и реимбурсиране ще откаже на заявителя включване в Позитивния списък , не защото това лекарство не се заплаща в 5 страни, а защото не е сключил с НЗОК договор за отстъпка . Въпросът , защо не успял да сключи такъв договор остава само за сатириците , защото няма да е сключен именно по същата причина.

– ТА НАКРАТКО КАЗАНО: не че ще откажат включване в ПЛС а няма да има договор за отстъпка и като резултат пак ще откажат включване , като при това ще се спази и решението на ВАС . Темата е като за Виктор Николаев от “Нова”- той реагира на такива теми и предизвикателства и не се уморява да задава един и същи въпрос , в случая как така ВАС забранява на Министерския съвет да въвежда такива ограничения, а пък Министърът ги слага наново. Съответно , без да се сменя темата , другият въпрос е , тези 8 съдии от Върховен административен съд ли не мислят за лечението на хората , или министър Москов. Най-крайният въпрос е: тази идея ще има ли лечебен ефект според него ??? Отговор само с “да”или “не”, без да започва с израза “Вижте какво…”!!

–   Прилича на отчайваща наистина тази последователна арогантност-това е петия случай на такъв подход . Докъде може да се стигне- усещането за всесилност поначало е много подвеждащо , но все един ден ще започнат отказите на министерското ръководство от покани за участия : в сутрешните блокове ; в пресконференциите ; в официалните отбелязвания / както беше в “Най-добрия доктор “ на Дарик / както и навсякъде , където е възможно освиркване.

– Илюстрация на цинизма : По закон /ЗНА/, когато се публикува проект на нормативен акт, към него трябва да има мотиви със съдържание “необходимост “, “цел” и “очаквани резултати “. Тъй като досега на няколко пъти Върховният съд е казвал на министрите на здравеопазването , че тяхната работа е да се грижат за здравето на нацията а не да определят и гледат какви ще са разходите за лекарства , те отдавна не включват такива съображения в мотивите си. Какво може да се получи когато се цели един резултат а не трябва това да се казва – естествено че или лицемерие или да се говори за друго.

-ПУБЛИКУВАНИТЕ МОТИВИ СА:

“ ..Въвеждане на условие , че преди финализиране на процеса по договаряне на отстъпки между НЗОК и притежателите на разрешения за употреба/техни упълномощени представители за лекарствените продукти, принадлежащи към ново международното непатентно наименование , или комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти) НЗОК проверява , дали съответното международно непатентно наименование може да се ползва от пациентите в поне пет държави – членки на Европейския съюз чрез съответните им системи за заплащане с публични средства. За целта притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти/техни упълномощени представители ще представят списък на съответните държави , и ще посочват източниците, на които базират тази информация. Ако не е изпълнено това условие няма да се сключват договорите за отстъпки за лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 или т. 2 ЗЛПХМ.”

Предложението .. е в синхрон и с принципите за достъпност и качество на медицинската помощ “.

– Както се вижда, изразът “ходове” все повече звучи като комплимент .Съдът няма собствени ходове и нициативи , а може само да реагира при сезирането му.

Вижте повече по темата: НОВИТЕ МОМЕНТИ: ИНОВАТИВНИТЕ ЛЕКАРСТВА

20.05.2016                                    Асен Георгиев

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular