петък, декември 1, 2023
HomeНовиниОсвободени ли са онкоболните от потребителска такса?

Освободени ли са онкоболните от потребителска такса?

.Освободени ли са онкоболните от потребителска такса?Моля за вашето становище по отношение на това дали е легитимно вземането на потребителска такса от 2,60 лв. от онкологично болен при провеждане на изследване, след като пациентите с това заболяване са освободени от потребителска такса? Ако тази такса е законосъобразна, то не е ли това обезсмисляне на облекчение, дадено на болните по смисъла на закона?
Димо Стефанов, гр. София
Когато на здравноосигурените се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар или от специалист с “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4), тогава се заплаща цена “биологичен материал” (за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията). За тези медико-диагностични дейности съответният изпълнител може да определи цена “биологичен материал”, като сумата се заплаща от здравноосигурения. От заплащане на сума “биологичен материал” се освобождават само хората без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи (чл. 156 от Националния рамков договор за 2015 г. за медицинските дейности).
При условие, че здравноосигуреният заплаща цена “биологичен материал”, лабораторията не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл.37, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване (потребителска такса).
В лаборатории, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се плаща цена за вземане на биологичен материал, здравноосигурените заплащат потребителската такса по чл.37, ал.1 от Закона за здравното осигуряване (от която са освободени всички пациенти със злокачествени новообразувания: СОО – С97).
Източник:http://www.blitz.bg/article/44769
RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular