сряда, декември 6, 2023
HomeПроучвания и статистикаБългария остана с едни детски психиатър и 6 неонатолози

България остана с едни детски психиатър и 6 неонатолози

България остана с едни детски психиатър и 6 неонатолозиВ България има само 20 детски хирурзи, 6 неонатолози и един детски психиатър. Драстично са намалели анестиолозите, патоанатомите и АГ специалистите. „В някои населени места като Видин, Монтана и Разград липсват общопрактикуващи лекари, а над 55% от работещите лекари са над 50-годишна възраст“, съобщи д-р Галинка Павлова, зам.-председател на Българския лекарски съюз.

Според нея една от причините е в демографския проблем, а втората – в миграцията на специалисти. „Това е световен проблем. От развитите европейски страни отиват в Америка, от България, Румъния, Полша отиват съответно в Германия, Великобритания, Франция. Заминаващите от България лекари за една година представляват 90% от завършващите образованието си медици. Само миналата година лекарският съюз е издал 524 удостоверения за работа в чужбина“, каза още д-р Павлова.

Според резултатите от анкета сред заминаващите в чужбина лекари причините за това са в липсата на цялостно решение за създаване на възможност за специализация, въпреки че имаше промени в Наредба 1. Сред другите останалите причини са липсата на яснота за кариерно израстване, ограничените възможности за прилагане на нови техники и иновации, непрекъснато променящата се нормативна уредба и значително по-високо заплащане на труда в чужбина. Същите проблеми съществуват и при другите медицински специалисти – сестрите, акушерките, при лаборантите.

Източник:http://www.hospital.bg/news-7972-bulgariia-ostana-s-edni-detski-psihiatur-i-6-neonatolozi.html

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular