Проекторешението на касата, заместващо НРД, е законно, смята ръководството й

Болниците с отказ за нов договор с НЗОК ще работят със срочен договор от 1-ви април до получаването на отказа

Болниците с отказ за нов договор с НЗОК ще работят със срочен договор от 1-ви април до получаването на отказаПроекторешението на НЗОК, заместващо неподписания рамков договор, има правно основание. Това обяснява на членовете на надзора на касата подуправителят на фонда Иванка Кръстева, става ясно от стенограмата на последното заседание на Надзорния съвет.

Болниците с отказ за нов договор с НЗОК ще работят със срочен договор от 1-ви април до получаването на отказа

„Първият аргумент е систематичното тълкуване на Закона за здравното осигуряване, където в основната част на закона извън преходните параграфи е написано, че ако няма НРД, Надзорът приема решение. Другият аргумент е специалния закон, който ежегодно се приема в изпълнение на ЗЗО, това е Законът за бюджета на НЗОК. В него е разписано, че вече нямаме стойности, а имаме обеми и са приети нови параметри при приходните и разходните параграфи, което също ни дава основание да променим цените например или самите обеми, които са договорени между касата и лекарския съюз, защото пък иначе правно е недопустимо да оставим да действа договорът за обеми и цени при положение, че имаме нов Закон за бюджета“, казва тя след изразени опасения от членове на надзора, че решението може да бъде атакувано в съда от лекарския съюз.

По думите на Кръстева, проблем няма и по отношение на това, че в проекторешението не е записана конкретна наредба за пакета дейности, на който да се позовава, а стоят многоточия. „Ние качваме проекта с изчистена наредба 11. В момента министерство на здравеопазването е качило за обществено обсъждане новата им наредба 11, която вече е само за основния пакет на медицински дейности. Тя като обществено обсъждане ще изтече преди ние да се съберем и да гласуваме проекта, който ще тръгне. И тогава ние ще го синхронизираме, като министерство на здравеопазването поеха ангажимент, че в рамките на общественото обсъждане те самите ще ни внесат предложение за тези промени“, информира тя.

Членове на Надзорния съвет, начело с председателя му Кирил Ананиев, изразяват и притеснения дали няма да настъпи хаос през април с новото сключване на договори. Тях пък разсейват и управителят, и подуправителят на касата. По думите на Иванка Кръстева, досегашните договорни партньори на НЗОК от болничната помощ ще продължат да работят по старите си договори, с анекс за прекратяване на клинични пътеки и сключване на договор за амбулаторни процедури там, където това е необходимо. Така касата ще има „стар нов договорен партньор“, чийто договор е в сила от 1-ви април, обяснява тя. Изцяло новите договорни партньори на касата пък ще извървят цялата процедура по сключване на договор, като така той може да влезе в сила от средата на май.

Ако пък дадена болница получи отказ за сключване на договор с касата, независимо по какви причини, то за извършената дейност от 1-ви април до датата на отказа с нея ще бъде сключен срочен договор, информира д-р Глинка Комитов.

Единственият от присъстващите членове на надзора, гласувал „въздържал се“ по проекторешението, е представителят на синдикатите д-р Иван Кокалов, става ясно още от стенограмата.

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/proektoreshenieto-kasata-zamestvashto-nrd-zakonno-63668

Leave a Reply