четвъртък, декември 7, 2023
HomeИнициативи и мероприятияМЗ публикува за обществено обсъждане промени в закона за здравните пакети

МЗ публикува за обществено обсъждане промени в закона за здравните пакети

1МЗ публикува за обществено обсъждане нови промени в Закона за здравно осигуряване. Те се отнасят до двата пакета медицинска помощ, плащани от НЗОК.

В мотивите на МЗ се посочва, че се прецизират текстовете около двата пакета медицински услуги, които трябва да влязат в сила от 1 април. Въвежда се текст, според който основният и допълнителният пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, гарантират на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване.

Основният и допълнителен пакет се уреждат с наредба на здравният министър и се актуализират веднъж годишно в срок до 31 октомври на съответната календарна година.

В мотивите си за промяната от министерството поясняват, че тя се прави заради „неоснователно насаждане на внушения, че поради разделяне на пакета здравни дейности на основен и допълнителен, ще се стигне до принуда за пациентите да заплащат за своето лечение, до листи на чакащите, които ще доведат до влошаване на здравословното им състояние и до дискриминация по „болест“.

Водени от разбирането, че спекулациите със здравето на гражданите следва да бъдат пресичани с всички средства, считаме, че предложеният в настоящия законопроект текст ще гарантира в най-пълна степен задължението на всички участници в регламентирането, предоставянето, ползването и закупуването на медицински дейности със средства на Националната здравноосигурителна каса, да се ръководят от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване„, пише още в мотивите на министерството.

Източник:http://medicalnews.bg/2016/03/04/%D0%BC%D0%B7-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5/

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular