четвъртък, декември 7, 2023
HomeИнициативи и мероприятияПациентите ще оценяват лечебни заведения с анкета, организирана от НЗОК

Пациентите ще оценяват лечебни заведения с анкета, организирана от НЗОК

Пациентите ще оценяват лечебни заведения с анкета, организирана от НЗОКОт началото на другия месец в четири различни типа лечебни заведения – общинско,  държавно, частно и университетско, болни и излекувани, родители и близки на пациентите ще бъдат анкетирани в телефонно интервю.

Пациентите да оценяват болниците, е задължение на НЗОК, наложено с промените в Закона за здравното осигуряване, което цели да се проучи доволни ли са потребителите от услугите, пише в. „24 часа”.

Министър Москов и ръководството на НЗОК са обсъдили как бързо да се изпита моделът за събиране и обработване на данните за удовлетвореността на пациентите и от НЗОК се очаква да предложи един от възможните варианти, разкрива още изданието.

Най-вероятно пилотното проучване на пациентското мнение ще обхване по една общинска,областна,университетскаи частна болница, обясни зам. здравният министър д-р Бойко Пенков, член на Надзорния съвет на НЗОК.

Според единия вариант Kасата трябва да наеме студенти за анкетьори и след това агенция да анализира получените данни. Другата възможност е Касата да пусне поръчка за агенция изпълнител на пилотното проучване, която не е по реда на Закона за обществените поръчки.

За пациентите под 16 г. ще отговарят родителите им, а за тези с психични заболявания – близките им, които се грижат за тях. Това ще става за извънболничната помощ – практиките на общопрактикуващите лекари, специалистите, медицинските центрове, ДКЦ, диализни центрове, кожно-венерически центрове, и за болничната – лечебници и онкоцентрове със стационар.

Проучването трябва да обхваща медицинската документация и данните за пациента – 3 месеца след като е излязъл от болница или е приключил лечението в извънболничната помощ, качеството на медицинската помощ, дейности, свързани с лечението, допълнителни плащания.

Въпросникът е утвърден с проекта за наредба за проучване на удовлетвореността на пациентите, пуснат от Министерството на здравеопазването. Извадката от пациенти ще се прави на база данните за преминалите лечение на всяко тримесечие в НЗОК.

Оттам ще дават фишове с контактите с пациента на анкетьори, които трябва да издирват пациентите за телефонно интервю.

Първата част на въпросите е свързана с информираността на пациента – дали му е било обяснено в достатъчен обем какво е състоянието му и какво предстои в лечението, подписал ли е информирано съгласие, взел ли е медицинската документация при изписването и др. Оценява се и дали пациентът е постъпил бързо и лесно в лечебното заведение, без “размотаване и в срок”, както пише в проектонаредбата.

Специално внимание е отделено на това дали при хоспитализация се е наложило пациентът да бъде приет с различна от неговата диагноза, поканен ли е бил да направи дарение, да избере екип или да направи друг вид допълнително плащане. Отговорите се дават с оценка по скала от 1 до 10 на всеки въпрос.

Проучването на удовлетвореността на пациентите ще показва къде има системно неудовлетворение. Това ще бъде повод за проверки и заедно с нарушаването на критериите за качество – заложени в рамковия договор между НЗОК и съсловните организации, което трябва да се докаже, ще бъде причина за финансови санкции и дори прекратяване на договора с изпълнителя на медицинска помощ.

Наредбата се приема нееднозначно от медицинската общност. Според сдружението на общопрактикуващите лекари например въпросникът е сложен с това, че не предвижда ясни отговори “да” и “не”, а оценка от 1 до 10 за верността на дадено твърдение.

Източник:http://medicalnews.bg/2016/01/27/%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4/

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular