БЛС настоява лекарите, извършващи медицинска експертиза, да преминат квалификационен курс

БЛС настоява лекарите, извършващи медицинска експертиза, да преминат квалификационен курс

БЛС настоява лекарите, извършващи медицинска експертиза, да преминат квалификационен курсБългарският лекарски съюз подкрепя разделянето на медицинската от социалната част на експертизата при издаването на ТЕЛК – решенията. Всички средства, необходими за явяване на ТЕЛК-комисия обаче да се поемат от Министерството на труда и социалната политика,смятат още от съсловието.

Българският лекарски съюз настоява лекарите, извършващи медицинска експертиза, да преминат квалификационен курс. Заместник-председателят на съсловната организация д-р Галинка Павлова, обясни:

За да се отпуши системата за ТЕЛК, да се даде възможност на колегите, които работят в ТЕЛК, да работят и в други лечебни заведения, както и по обратния път. Колеги, които отговарят на изискванията за трудов стаж по специалността и съответната квалификация, като тук отбелязвам, че ще се върви в посока да се изисква квалификационни курсове за медицинска експертиза.

И още нещо – да се раздели дейността като чисто медицинска експертиза, която да определя процента на увреждане на здравето, и другата част, която е социалната, която вече се произнася по тяхната работоспособност и привилегиите, които могат да получат в качеството си на намалена трудоспособност.

Необходимо е да се изработят стандартни алгоритми за различните заболявания, посочващи изследванията и прегледите, които пациентът трябва да направи. Ако документацията е стандартизирана, няма да се налага пациентът да прави нови изследвания, натоварващи и него, и Здравната каса, обясни още Павлова .Затова се иска и увеличаване на обемите в тази насока.

Източник:http://bnr.bg/post/100651703/bls-nastoava-lekarite-izvarshvashti-medicinska-ekspertiza-da-preminat-kvalifikacionen-kurs

Leave a Reply