сряда, декември 6, 2023
HomeИнициативи и мероприятияАсен Георгиев: Решиха да се лекуваме евтино

Асен Георгиев: Решиха да се лекуваме евтино

Асен Георгиев: Решиха да се лекуваме евтиноАтакуваме в съда “тавана” за доплащане на медикаментите

От името на федерация “Български пациентски форум”  Асен Георгиев заведе дело за спиране действието на новата алинея 5 на член 5 от наредба, приета с постановление на Министерския съвет на 20 ноември 2015 г. Според пациентската организация въвеждането на таван от 60% за доплащане от пациентите на лекарства, частично заплащани от Здравната каса, не е в тяхна услуга. От Министерството на здравеопазването обаче твърдят, че промяната е изцяло социална, в полза на пациентите. Предлагаме на читателите на в. “Доктор” позицията на вносителя на делото във Върховния административен съд  Георгиев и официалното становище, което ни изпратиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

– Адвокат Георгиев, защо атакувате в съда новата алинея 5 на Наредбата за регулиране и регистриране цените на лекарствата?
– Години наред следя и анализирам какво става в здравеопазването, като се опитвам да предвидя последиците от някои необмислени решения. Дори опитвам да ги предотвратя със съдебни дела във Върховния административен съд за временно спиране и след това за отмяната им. В случая не искам отмяната на алинея 5 от чл. 5 за таван 60% доплащане от пациента, защото това ще отнеме поне две години.

А през това време ще станат много бели – някои хора ще останат без лечение, на други ще се наложи промяна на терапията, а някои лекарства въобще ще излязат от позитивния списък и няма да се плащат от Здравната каса. Пациентите ще трябва да си ги купуват изцяло. Стремя се максимално да информирам хората какво предстои.

– Защо смятате, че вместо да плащат по-малко, ще се получи обратният ефект за пациентите?
– Много хубаво намерение е пациентите да не доплащат повече от 60% от най-ниската цена в една лекарствена група, но това не може да стане по този начин. Ако министърът се ангажира с това, разликата трябва да се покрива от обществени фондове. Но новата наредба го вменява като

задължение на търговеца на дребно,

на аптеката, защото магистър-фармацевтът не може да запише друга цена освен цената на най-евтиното лекарство в групата, плюс 60% от нея дори ако медикаментът вече му е доставен на по-висока цена. Запише ли по-висока цена и му направят проверка от Изпълнителната агенция по лекарствата, санкцията е от 1000 до 5000 лв. От своя страна, НЗОК ще откаже да му възстанови парите за това лекарство. В крайна сметка аптеката не може да го пласира изобщо. Ограничава се и пациентът да плати повече дори и да иска. Единственият вариант е лекарството да отпадне от позитивния списък и да се предлага само на свободна продажба. Тогава за пациента, за когото само това лекарство е подходящо, ще стане още по-зле – ще трябва да го плаща на 100%.

– Ако следваме идеята на наредбата пациентите да плащат по-малко за лекарствата си, кой реално ще плати цената?
– Единствено се разчита буквално на изнудването на търговците на едро. Но изнудването стигна предела си. Така или иначе всяко лекарство в България, прието за реимбурсация от Касата, непрекъснато се следи да бъде с най-ниска цена от страните в Европейския съюз. По-високи цените не могат да бъдат, не могат да бъдат и по-ниски, защото ние също сме европейска страна. Затова измислиха задължителните отстъпки. В момента фирмите трябва да дават минимум 20% отстъпка. Към нея обаче с новите промени трябва да направят още една отстъпка според прага от 60% доплащане от пациента.

Естествено лекарствата, които няма как да се пласират, няма да се заплащат от НЗОК. Тогава фирмите или ги изтеглят въобще от българския пазар, или което става по-често, искат от Съвета по цени и реимбурсиране да ги сложи в списъка с пределни цени и

да отидат на свободна продажба

Тогава пациентът си го плаща изцяло. Ще го направи този пациент, за когото лекарството е единствено в група, както и този, който не иска и не трябва да си сменя лекарството.

– Какво ще стане, ако лекарството продължава да стои в позитивния списък, без някой да е поел допълнителната отстъпка?

– От НЗОК ще кажат на пациента да бяга при лекаря си за нова рецепта с друго, по-евтино лекарство. Това обаче е директна намеса в лечението. Административно се налага с кои лекарства може и с кои не може да се лекува.

Въобще не е работа на Министерския съвет да определя колко ще е отстъпката, защото на практика ще определи терапевтично поведение – лечение. Това е некомпетентност. Действието на наредбата предопределя режим на лечение, който не е съобразен с конкретното състояние на пациента, със страничните ефекти и противопоказания, нито с правото на избор на лекар и пациент.

Делото, което ще внесем във ВАС, еднакво касае и фирмите за иновативни лекарства, и генеричните фирми. Защото в група от десет лекарства, има само едно иновативно. От останалите девет генерични половината също ще бъдат засегнати от допълнителните отстъпки. И без новите допълнителни отстъпки вече са оттеглени 300 лекарства от позитивния списък. Това не е случайно. Пример е прословутият ривотрил, на който Съветът по цени и реимбурсиране му сваля три пъти цената, докато накрая фирмите го махнаха въобще, защото няма икономическа обосновка за такова намаляване на цената.

– Кой печели и кой губи в тази ситуация?
– Като положителен ефект Здравната каса ще си спести разходи, защото някои от лекарствата в позитивния списък въобще ще изчезнат от пазара, а други ще отидат на свободна продажба.

Най-много ще бъдат засегнати търговците на лекарства на дребно, но и търговците на едро. Освен това губят и производителите на оригинални лекарства, и на генерични лекарства. А пациентите ще го отнесат със сигурност.



Министерството на здравеопазването: Ефектът на отстъпките е социален

Предложението за новата ал. 5 на чл. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, която регламентира “таван“ на доплащането от страна на пациентите, е изцяло със социален ефект и ще има отражение върху населението. В Позитивния лекарствен списък, във всяка група по международно непатентно наименование и лекарствена форма, има по един лекарствен продукт, който е напълно безплатен или с най-малко доплащане от пациента. Но често лекуващият лекар предписва друг лекарствен продукт и пациентите доплащат различни по-размер суми. С новите разпоредби се цели да се ограничи ценовият диапазон в доплащането от пациента, като се обвърже да не е повече от 60% върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за Дефинирана дневна доза (ДДД), съответно за терапевтичен курс на лечение.

По този начин ще се гарантира, че дори на пациента да бъде предписан най-скъпият продукт в групата, то той няма да доплаща повече от 60%, отколкото би доплатил за най-евтиния продукт (референтния медикамент). Същевременно тази промяна няма да се отрази върху цените на лекарствените продукти, които се използват при външното ценово рефериране. Следователно няма да предизвика оттегляне от пазара на продукти. Промяната също така допълва вече въведените механизми за предоставяне на отстъпки на НЗОК за лекарствени продукти, като се насочва изцяло към пациента.

Процесът по намаляване на цените на лекарствените продукти е постоянен поради задължението на притежателите на разрешение за употреба да се привеждат в съответствие с най-ниските цени в референтните държави на всеки шест/дванадесет месеца. Към момента няма подадени заявления в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за намаляване на цени на лекарства извън шестмесечния/дванадесетмесечния срок. Това не означава, че лекарствените продукти с намалено доплащане ще бъдат изключени от

Позитивния списък. За тези продукти следва да се намали доплащането за пациента чрез търговски договорености, тъй като държавно регулираните цени са пределни – има таван на цените, под които може да се слиза, но не да се превишава.

Мара КАЛЧЕВА

Източник:http://www.blitz.bg/article/43845

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular