сряда, декември 6, 2023
HomeИнициативи и мероприятияВъвеждат точкова система за критериите, по които НЗОК ще сключва договори с...

Въвеждат точкова система за критериите, по които НЗОК ще сключва договори с болниците

Въвеждат точкова система за критериите, по които НЗОК ще сключва договори с болницитеСвоевременност и непрекъснатост, комплексност, обем и сложност, качество на диагностично-лечебните дейности и удовлетвореност на пациентите от оказваните от лечебното заведение медицински услуги са част от критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения, ако искат да има договор с НЗОК. Това става ясно от наредба публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане. Предвидени са и допълнителни критерии за сравнителна оценка на болничните структури формирали еднаква крайна оценка. При неизпълнение на едно от задължителните условия лечебното заведение няма да участва в избора.

За всеки отделен критерий са разписани индикатори, по които да се извършва оценка на базата на брой точки съгласно определени стойности на измерване на изпълнението на всеки индикатор, обясняват от министерството. Според информацията стойностите за измерване на изпълнението на индикаторите са определени на базата на изискванията на медицинските стандарти за съответните медицински дейности и въведените в статистическата отчетност на лечебните заведения здравни индикатори и индикатори за качество на медицинските дейности. Определянето става също така и въз основа на данни за осъществените от лечебните заведения дейности, заплатени от НЗОК по предходния договор на лечебното заведение с НЗОК. Като индикатори за оценка на лечебните заведения са включени и резултатите от извършени проучвания на удовлетвореността на пациентите, както и акредитационната оценка.

За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в райони със затруднен достъп до медицинска помощ, е предвиден специален ред и критерии, свързани с отдалеченост и труднодостъпност на района, демографски и социални индикатори. Целта е да се гарантира достъпа на населението до медицинска помощ в тези региони в зависимост от техните особености, независимо от надвишените потребности за общия брой легла в дадената област, информират от МЗ.

Предложени са и отделни критерии и индикатори за оценка на медицинските дейности, свързани с продължително лечение и рехабилитация, които отразяват спецификата на тези медицински дейности.

В Наредбата се отбелязва, че изборът на лечебни заведения по клинични пътеки се осъществява, когато броят на леглата за активно и продължително лечение и рехабилитация по видове медицински дейност в дадена област надвишава броя на леглата по съответния вид медицинска дейност, посочени в Националната здравна карта.

Изборът ще се прави от директорите на РЗОК, който назначава комисия с представители на районната каса и РЗИ. При необходимостта от оценка на допълнителни индикатори директорът на РЗОК изисква становище от Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

Вижте целия текст:Наредба критерии на НЗОК

Източник:http://www.zdrave.net/news/novini-210/vavezhdat-tochkova-sistema-kriteriite-koito-nzok-63239

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular