Ели Лили (Суис) АД България | Бизнес директории | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, ноември 30, 2022
Вие сте тук: Home » Ели Лили (Суис) АД България | Бизнес директории
  • Последвайте ни:!

Ели Лили (Суис) АД България | Бизнес директории

Каталог на фирми и организации, свързани със здравеопазването.

 

Ели Лили (Суис) АД България

Фармацевтични фирми

Work бул. България 102 София 1680 БългарияWork Phone: +35924914141Work Fax: +35924914194Website: http://www.lilly.bg/bg/index.aspx

Biography

Photo of Ели Лили (Суис) АД България

Eli Lilly and Company е създадена преди почти 140 години. Компанията, базирана  на научни изследвания, е създадена през май 1876 г. от полковник Илай Лили (Eli Lilly) в Индианаполис, щата Индиана, САЩ. Полковник Лили, 38-годишен химик-фармацевт и ветеран от Гражданската война в САЩ, бил разочарован от  некачествено приготвените и често неефективни лекарства през тази епоха. Затова той поема следните ангажименти пред себе си и обществото:

  • да основе фирма, която да произвежда фармацевтични продукти с най-високото възможно качество;
  • неговата фирма да разработва само лекарства, които да се отпускат по лекарско предписание, а не да се продават от пътуващи търговци;
  • лекарствата на  Lilly да се основават на най-добрите научни знания на епохата.

Въпреки че бизнесът му процъфтява, полковник Лили не е удовлетворен от традиционните методи за проверка на качеството на продуктите. През 1886 г. той наема на работа млад химик, който да се занимава с научна дейност на пълен работен ден, за да прилага най-новите техники за оценка на качеството и да ги усъвършенства. Двамата  заедно поставят  основата, на която се гради  традицията на Lilly: решимост, която първо се съсредоточава върху качеството на съществуващите продукти, която впоследствие включва откриването и разработката на нови и по-добри лекарства.

Името Lilly е обещание. Червеният ръкописен текст – изменена версия на подписа на нашия основател, е знак за нашето гордо минало и за вълнуващото ни бъдеще. Обещанието ни е просто: Lilly обединява грижите с откритията, за да направи по-добър живота на хората по света.

Notes

Изследователска дейност

е същината на Lilly

Научно-изследователските лаборатории на Lilly (LRL) откриват и разработват висококачествени иновативни лекарства, които помагат на хората да живеят по-дълго, по-здравословно и по-щастливо. Това се извършва по надежден и рентабилен начин, в атмосфера на оптимизъм и работа в екип, при осигуряване на качество и спазване на изискванията.

В продължение на много години поддържаме високо ниво на инвестициите в научно-изследователската и развойната дейност, като те са довели до едни от най-плодотворните проекти за разработки в бранша, с повече от 60 потенциални лекарства, които се разработват понастоящем.

“Научно-изследователската дейност е сърцето на бизнеса, душата на предприятието.“

Г-н Илай Лили, внук на полковник Илай Лили, основател на Lilly

Lilly разполага с научно-изследователски и развойни центрове в осем държави и провежда клинични изследвания в повече от 55 държави, като инвестира в развойната и научно-изследователската дейност процент от продажбите, превишаващ средния – около 20%. Годишните инвестиции на Lilly за научно-изследователска и развойна дейност в Европа са се удвоили за последното десетилетие и превишават 450 милиона евро.

Lilly подкрепя The Innovative Medicines Initiative (IMI) – най-голямото публично- частно партньорство в научно-изследователската и развойна дейност и участва активно в 19 проекта, свързани с диабета, онкологията, неврологията и психиатрията, като инвестира повече от 20 милиона евро.

Нашите продукти

помагат в грижата за пациентите по света

Като водеща организация, залагаща на иновациите, Lilly разработва разрастващо се портфолио от фармацевтични продукти, предназначени за решаване на някои от най-спешните и глобални медицински проблеми в областта на сърдечносъдовите заболявания, диабета, ендокринните и мускулно-скелетните заболявания, онкологията, урологията, неврологията и психиатрията.

 

Сърдечносъдови заболявания

Adcirca® (tadalafil)***

Efient® (prasugrel)*

ReoPro® (abciximab)**

 

Диабет

Humalog® (human insulin analogue)

Humulin® (human insulin)

Trulicity (dulaglutide)****

 

Ендокринни заболявания

Humatrope® (somatropin)

 

Мускулно-скелетни заболявания

Forsteo® (teriparatide)

 

Неврология и психиатрия

Amyvid™ (florbetapir 18F)

Cymbalta® (duloxetine)

Strattera® (atomoxetine)

Zyprexa® (olansapine)

Zypadhera® (olanzapine pamoate monohydrate)

Prozac® (fluoxetine hydrochloride)

 

Онкология

Alimta® (pemetrexed)

Gemzar® (gemcitabine hydrochloride)

Cyramza® (ramucirumab)****

 

Урология

Cialis® (tadalafil)

Yentreve® (duloxetine)

 

* Lilly е притежателят на разрешението за употреба (ПРУ), но е възможно да копромотира или комаркетира този продукт
** Lilly не е притежателят на разрешението за употреба (ПРУ), но е възможно да участва в промоцията, търговията или разпространението на този продукт
*** Lilly е притежателят на разрешението за употреба (ПРУ), но не участва в промоцията на този продукт
**** Очаквано одобрение на разрешението за употреба в Европа декември 2014 г.

Connections Business Directory | Leaflet | © OpenStreetMap contributors

бул. България 102 София 1680 България